WUVT: Radio for Everyone! 90.7 FM

Charts: Top Artists by DJ

DJ Pepper Grinder

Artist Spins
1 Asuka Hayazaki and Ryo Nagamatsu 2
1 Koji Kondo 2
1 Toby Fox 2
1 Kazumi Totaka 2
1 Go Ichinose 2
6 Grimes 1
6 Martin O'Donnell, Michael Salvatori 1
6 Two Door Cinema Club 1
6 Keiichi Suzuki, Hirokazu Tanaka 1
6 Disasterpeace 1
6 Fun. 1
6 Hideki Naganuma 1
6 The Immortals 1
6 Yasofumi Fukuda 1
6 Mahito Yokota and Koji Kondo 1
6 GAME ARTS Co., Ltd. 1
6 Jun feat. Schanita 1
6 Smile.dk 1
6 Kazuki Totaka 1
6 Jun Ishikawa 1
6 Yasunori Mitsuda, Nobuo Uematsu 1
6 Omori 1
6 Dave Weiss 1
6 C418 1
6 SEGA SOUND TEAM 1
6 The Behemoth 1
6 Persona 4 1
6 Michael Salvatori 1